Ieklāt siltās grīdas nozīmē samazināt apkures rēķinus!

siltās grīdasKādu apkures veidu izvēlēties!?

Ikvienam, kas plāno savas mājas būvniecību, mājas apsildīšanas veids ir viens no svarīgākajiem lēmumiem, kas jāpieņem laikus un ļoti pārdomāti. Visbiežāk izvēle tiek pieņemta, izvērtējot radiatoru apkuri un silto grīdu jeb zemgrīdu apkuri. Nereti lēmums tiek pieņemts spontāni, paklausot draugu ieteikumiem un līdz galam neizpētot visus iespējamos ieguvumus un riskus. (more…)

Read More

malkas apkures katli

Malkas apkures katli – pārbaudīts apkures risinājums Latvijas apstākļiem

Lai gan mūsdienās ir ļoti daudz dažādu veidu, kā apkurināt māju, tomēr malkas apkure vēl joprojām ir ļoti populāra. Un kālab lai tā nebūtu, it īpaši Latvijā, kur 40% teritorijas aizņem meži? Koksne ir atjaunojams resurss, un Latvijā tās netrūkst, atšķirībā no cita veida kurināmā, piemēram, gāzes vai oglēm, kuras nākas importēt. Tev tas nozīmē, ka nebūs nekādu ārējo faktoru, kas ietekmēs kurināmā cenu, tādēļ varēsi rēķināties ar daudz maz stabilām kurināmā izmaksām.

Malkas apkure ir šajos platuma grādos pārbaudīts mājas apsildes veids – iesākumā kurinājām krāsnis, tad pārgājām jau uz veselām apkures sistēmām  (more…)

Read More