ROLEX

ROLEX – Laikrāžu inovācija

ROLEXROLEX kompānija ir pati pirmā pasaulē, kas ieviesa necaurlaidīgus laikrāžus – šī bija viena no nozīmīgākajām tā laika inovācijām. Korpusa spēja nelaist ūdeni pulksteņa mehānismā bija revolucionārs jauninājums. Pulksteņa necaurlaidību arī šobrīd nosaka atmosfērā un metros. Desmit metru dziļums parasti atbilst spiediena palielināšanai par aptuveni vienu atmosfēru. Šo inovāciju ieviesa gandrīz pirms 90 gadiem – 1926. gadā. „Oyster” ir ūdensdroša korpusa apzīmējums, kas nāk tieši no iepriekš minētā 1926. gada, kad šādi tika nosaukts pirmais ūdensdrošais ROLEX pulkstenis.

1905. gadā tika reģistrēta pati firmas zīme, bet 1910. gadā šī zīmola rokas pulkstenis ieguva pirmo hronometra sertifikātu. Arī vēlāk kompānija turpināja izaugsmi un tehnoloģisko attīstību, piemēram, 1931. gadā tika izgudrots pirmais automātiskais rokas pulksteņa mehānisms, savukārt 1945. gadā – pirmais rokas pulkstenis ar datumu, bet 1960. gadā ROLEX „Deep Sea Special” sasniedz savdabīgu rekordu un ienirst pat 10’910 m dziļumā.

Izvēloties pulksteni, daudzi nezina, ko tas nozīmē – tas ir precīzs atsperes pulkstenis, kurš nepieciešams, lai saglabātu precīzu Griničas laiku  atrodoties uz kuģa. Paskaidrojumam – Griničas laiks ir pasaules laiks, tāpat Griničas laiks ir laika josla, kura nodēvēta arī par 0. laika joslu, šīs joslas meridiāns ir sākuma meridiāns jeb Griničas meridiāns, kas iet caur Karalisko Griničas observatoriju Londonā. (more…)

Read More

Nekad

Nekad neteikt – Nekad?

Nixp.lvIepriekš, kad uzņēmēji un turīgi privātie klienti ar sašutumu stāstīja par Šveices vai Dānijas bankām piemītošo īpatnību piemērot negatīvas ienesīguma likmes par naudas atli­kumiem kontos, valdīja viedoklis, ka eirozona kaut ko tādu nekad nepiedzī­vos. Tomēr nekad nesaki nekad – arī jautājumos, kas attiecas uz centrālo banku monetāro politiku. Arī nesenā Eiropas Centrālās bankas (ECB) bez­precedenta rīcība, samazinot īstermi­ņa refinansēšanas likmi līdz 0,15% un noguldījumu likmi līdz negatīvajiem 0,10%, apstiprina šo principu. Kā šis solis ietekmēs mūs un vai mēs varēsim atgriezties pie depozītu biznesa?

Refinansēšanas likme ir likme, par kuru komercbankas īstermiņā var aiz­ņemties naudas līdzekļus no ECB savas likviditātes nodrošināšanai. Sa­vukārt noguldījumu likme, kas patla­ban ir negatīva (0,10%) un kas arī izrai­sīja (more…)

Read More