REIDERISMS - BIZNESA LEDUS LAIKMETS

REIDERISMS – BIZNESA LEDUS LAIKMETS

BIZNESSPĒKŠŅI SLĒGTAS RAŽOTNES, blo­ķēti banku konti, atslēgtas komunikā­cijas. Sveša apsardze teritorijā neielaiž vadītājus vai īpašniekus, produkcija ir ieslēgta noliktavā vai aizvesta nezinā­mā virzienā… Tas vairs nav civiltiesisks strīds, izmaiņas īpašuma daļās vai valdē – tas ir reiderisms.

Diemžēl rezultāts ir biznesam grau­jošs – uzņēmuma darbība ir iedragā­ta. Darbinieki un tehnoloģijas stāv dīkā, tiek zaudēta tirgus daļa, klienti, part­neri, darbinieki un nauda – iespējams, pat neatgriezeniski. Mediji ziņo par skaļākajiem gadījumiem uzņēmumos Latvijas kuģniecība, Ventspils tranzīta uzņēmumi un nesenajiem notikumiem Laimā. Taču 90% gadījumu viss notiek klusi. Piemēram, Kālija parks ar fiktīvu daudzu miljonu latu lielu parādsaistī­bu uzlikšanu centās pārņemt kontro­li un panākt maksātnespēju. Klusi, bet ne mazāk spraigi Elefant Hotel biznesu pārņēma parādu piedzinēji.

(more…)

Read More